Den 21.12.2023 se zapíše do historie České republiky, jako jeden z nejtragičtějších v naších novodobých dějinách. Vyhaslo 14 nevinných životů. Předsednictvo MP vyjadřuje hlubokou soustrast všem pozůstalým a odsuzuje tento hanebný a zbabělý čin „někoho“ kdo se tvářil být člověkem!