naše cíle

Cílem spolku MOZARTEUM PRGA je aktivně rozvíjet pražskou mozartovskou tradici a trvale připomínat naší i zahraniční veřejnosti Mozartovo spojení s Prahou. Šíření informací o Mozartových pražských pobytech, místech, která navštívil, osobnostech s nimiž se v Praze stýkal a jeho tvorbě, související s Prahou si zaslouží moderní kvalifikovanou publicitu. Významnou úlohu v tomto úsilí by měl mít důstojný památník tohoto genia, který by byl umístěn v centru Prahy.

V několika kapitolách nastíníme ideové vize spolku MOZARTEUM PRAGA, který je ve spolupráci s dalšími subjekty připraven rozvíjet činnost prospěšnou mozartovskému bádání, jeho hudbě i atraktivitě našeho hlavního města.

Prezentace projektu

Unikátní prostředí staré Prahy láká množství návštěvníků svým architektonickým půvabem, uměleckými památkami a atmosférou zachovalého historického celku. Pro návštěvníka Prahy i její obyvatele ožívá toto prostředí připomenutím osudů významných návštěvníků města a jejich spojení s Prahou. Mozart je jednou z nejvýznamnějších osobností, které v Praze pobývaly a navíc je spojen s tímto slot terbaru městem i významnou částí svého díla. Oživování mozartovské tradice a vizuální připomenutí míst, která v Praze Mozart navštívil, prohlubuje poznávání kulturní historie města a zvyšuje jeho přitažlivost pro další návštěvníky. Spolek MOZARTEUM PRAGA bude ve spolupráci s dalšími zájemci a institucemi usilovat o šíření mozartovské tradice a upevňování pověsti Prahy jako města vážícího si své mozartovské tradice a usilujícího o spolupráci s nejvýznamnějšími mozartovskými centry, kterými jsou Vídeň a Salcburk. Hlavním úkolem, před kterým MOZARTEUM PRAGA v úvodní fázi své činnosti stojí je nalezení vhodného prostoru pro důstojné mozartovské kulturní centrum a muzeum..

Pro vznik Mozartova kulturního centra a muzea je zásadní spolupráce s Magistrátem hl. města Prahy, který může pro MOZARTEUM PRAGA zajistit dlouhodobý pronájem vhodných prostor ve středu města – ideálně s historickou provázaností na Mozartovy pobyty v Praze. MOZARTEUM PRAGA zajistí odbornou náplň památníku pomocí vlastních i externích specialistů stejně jako jeho slot gacor hari ini expozice a jejich finanční zajištění. Po dobu pronájmu by se Mozarteum PRAGA zasadilo o vysokou kvalitu poskytovaných služeb a dobrou reprezentaci Magistrátu hl. města Prahy i MOZARTEA PRAGA z.s.

Činnost a postupně uskutečňované cíle

  • Vytvoření a spravování mozartova kulturního centra muzea  v Praze
  • Vyhlášení sbírky a soutěže na vybudování Mozartova pomníku v hl. městě Praze
  • Zahájení pravidelné koncertní činnosti
  • Edukativní činnost pro školy
  • Publikační činnost
  • Workshopy zaměřené na hudební a historické disciplíny
  • Besedy a přednášky judi online věnované životu a tvorbě A. Mozarta
  • Založení mozartovské knihovny
  • Pořádání hudebně interpretační mezinárodní soutěže
  • Vyhlašování a udělování cen MOZARTEA PRAGA